loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2014 > 07

Hannah Holgersson at Engelbrektskyrkan. Hannah Holgersson at Engelbrektskyrkan.

Yesterday I sang in magnificent Engelbrekt Church, Stockholm, during a private service. Always lovely to perform songs that are wished for, from heart to heart! Wonderful co-musician was Stefan Therstam, organ/piano.

Engelbrektskyrkan

Go to blog post »
Hannah Holgersson in the City Hall (Stockholms Stadshus). Hannah Holgersson in the City Hall (Stockholms Stadshus).

Hereby some pics from the evening at the Stockholm City Hall yesterday! We had great fun! =)

Returning to the City Hall earlier today I met my dear friend and colleague Anders Neglin to discuss the future... It was a pleasure getting to know Anders during the large Christmas Concert production in the Stockholm Concert Hall last December!

Stråkkapellet String Ensemble
Experianza

Go to blog post »
Hannah Holgersson at Stadshuset, Stockholm. Hannah Holgersson at Stadshuset, Stockholm.

I had the pleasure tonight being the guest artist during a large banquet in the Stockholm City Hall. As a grand final of the evening I did together with brilliant Stråkkapellet String Orchestra music by Händel, Lehár, Grieg and Rossini. Great entertainment and music managing by Annika Brantingson, Experianza and Victoria Lundell, Stråkkapellet!

Stråkkapellet
Experianza

Go to blog post »
Stråkkapellet rehearsing. Stråkkapellet rehearsing.

Today was scheduled for rehearsal of the music for the event tomorrow night at the Stockholm City Hall and the Italian guests! The entertainment consists of male composers and female preformers! =) Me and and the (for this occasion female) string orchestra Stråkkapellet (lead by Victoria Lundell and Malin-My Nilsson) will do music by Händel, Lehár, Grieg and Rossini!

Stråkkapellet

Go to blog post »

There are no entries for this period.