loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2016 > 04

Hannah Holgersson at Bromma Folkhögskola, Stockholm Hannah Holgersson at Bromma Folkhögskola, Stockholm

This week I have been at Bromma Folkhögskola during auditions for the upcoming student year...

Go to blog post »
Alla Helgona kyrka, Nyköping
Alla Helgona kyrka, Nyköping

God in Disguise by Lars-Erik Larsson was one of the first bigger music pieces that I performed at young age with an orchestra!

Go to blog post »

The 1st of July I will together with the Swedish rapper Dogge Doggelito...

Go to blog post »

2016 > 04

The Spring concert on Sunday is doubled!! A second chance to listen to the masterpiece by Lars-Erik Larsson; Förklädd gud/God in Disguise, is therefore given at 20.00!

Read comment »

One of the concerts during Östersjöfestivalen 2016 (Baltic Sea Festival 2016) will celebrate the composer Carin Malmlöf-Forssling 100 years!

Read comment »