loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2017 > 05

Gunnar Birgersson, Hannah Holgersson and Gunnel Fred at Sundbybergs kyrka

God in Disguise by Lars-Erik Larsson and Hjalmar Gullberg...what a perfect Summer celebration!

Go to blog post »
Singers: Erika Dahlberg, Isabella Amundsen, Emma Österberg, Frida Rålin and Sebastian Lundkvist. Actors: Dariel Riera and Emil Andersson. Piano: Göran Nygren. Host: Hannah Holgersson

I am proud of my student singers...

Go to blog post »
Hanna Dahlkvist, Christian Svarfvar, Hannah Holgersson, Magnus Holmander and Staffan Scheja at Konstakademien.

It's been an exciting and challenging task...

Go to blog post »
Hannah Holgersson, Magnus Holmander, Staffan Scheja, Christian Svarfvar and Hanna Dahlkvist during rehearsal at Konstakademien

We are in the exciting process of giving birth to new music...

Go to blog post »
Staffan Scheja, Christian Svarfvar and Hannah Holgersson at the Royal Stockholm Academy of Music

Exciting moments and days diving into new music...

Go to blog post »

2017 > 05

Premier of Tsurah by Jacob Mühlrad and of Song of Solomon/Salomos Sång by Benjamin Staern during the multi cultural event WORDS.

WORDS revolves around music commissioned by Judisk Kultur i Sverige from exciting composers Jacob Mühlrad and Benjamin Staern. Their compositions - inspired by Jewish literature and traditional texts - will premier on May 13 and performed again on May 14.
Musicians: Hannah Holgersson, soprano; Staffan Scheja, piano; Christian Svarfvar, violin; Hanna Dahlkvist, cello: Magnus Holmander, clarinet.

More information on:
Judisk Kultur

Read comment »