loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

44

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2017 > 09

Peter Johansson and Hannah Holgersson rehearsing Barcelona

Meeting today with the band and the choir, and of course with Peter Johansson, for rehearsals!

Go to blog post »
Claudia Bonfiglioli, Johannes Rostamo and Hannah Holgersson backstage at the Stockholm Concert Hall.

What a perfect combination...music and picture! I have had so much fun this past week...

...singing and performing with outstanding Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, conductor Massimo Zanetti, Claudia Bonfiglioli (violin), Johannes Rostamo (cello) and my dear co-singer David Lindgren!
Thanks from my heart to the Stockholm Concert Hall for inviting me again, to all participants and producers of La Dolce Vita, and also to an amazing audiene responding immediately to the music combined with the film, and to all those of you who have given credits, flowers and support! Thank you!!
See you soon again!

David Lindgren and Hannah Holgersson getting ready for stage entry...
David Lindgren and Hannah Holgersson getting ready for stage entry...
Go to blog post »
Gala evening with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Photo: Birgitta Axelius
Gala evening with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Photo: Birgitta Axelius

What at magic opening night of the concert season! La Dolce Vita - a tribute to the music of Italian cinema!

Go to blog post »
David Lindgren and Hannah Holgersson preparing for La Dolce Vita

This week I'm going Italian... Diving into the entrancing and beautiful Italian film music!!

Go to blog post »

It is time for great emotions...love, loss, solitude, melancholy...

Go to blog post »

2017 > 09

Peter Johansson and Hannah Holgersson breaking the news of the upcoming tour together!

Hannah will be one of the guest artists during the Champions of Rock Tour 2017!
During this celebration of music by Queen Hannah will, together with main artist Peter Johansson perform one of Queen's greatest hits; Barcelona.

Read comment »

Welcome to a lavish evening of cinematic soundtracks. At this concert, audiences will enjoy a generous programme featuring many of film history’s most famous soundtracks – live with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. 

Participants:
Royal Stockholm Philharmonic Orchestra
Massimo Zanetti, conductor
Hannah Holgersson, vocals
David Lindgren, vocals
Claudia Bonfiglioli, violin
Johannes Rostamo, cello

Read comment »