loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

44

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2017 > 11

Last week I ended another concert project with my student singers at Bromma Folkhögskola. The theme was music and lyrics for heart and soul.

Last week I had the honor singing at a funural of a dear friend...
Go to blog post »
Peter Johansson and Hannah Holgersson in Barcelona by Queen at Scandinavium. Photo: Anneli Elving

Today I say thank you and goodbye to an amazing tour of Champions of Rock! I'm so thankful for these two past months of wonderful musical moments with the greatest singers and intrumentalists, fantastic meetings with audiences from all over Sweden and the greatest tour final at Scandinavium (Gothenburg) and Malmö Arena, each one with an audience of 8000 people!!

Hannah Holgersson before going on stage at Malmö Arena.
Peter Johansson, Jenna Lee-James and Hannah Holgersson during soundcheck at Malmö Arena.
Go to blog post »
After Requiem by Mozart at Rimbo kyrka. From the left: Henrik Hugo, Mikael Stenbaek, Christina Östman, Hannah Holgersson and Helene Cocozza

Another week has passed with new wonderful meetings with people on stage, back stage, audience, and new concert venues! I feel blessed!

Jenna Lee-James, Ola Salo and Hannah Holgersson having fun after show at Vida Arena, Växjö.
Go to blog post »
Dress rehearsal of A German Requiem by Brahms at Oscarskyrkan, Stockholm

Time flies! Another weekend of just lovely meetings with audience and co-musicians has passed! A weekend filled with both music for sparkling joy and for contemplative seriousness. I'm very lucky and I feel blessed to get the chance to express myself through all these divers ways of singing and making music!

Hannah Holgersson after a successful show in Linköping, Saab Arena
Go to blog post »

2017 > 11

The single Barcelona is released! Peter Johansson and Hannah Holgersson has recorded the famous duet by Freddie Mercury! It's now to be found and listened to on Spotify, iTunes etc.

Arranged and conducted by Nils-Petter Ankarblom. Mixed by Anders Hallbäck. Orchestra recording by Marcus Bergqvist. Vocal recording by Roger Krieg. Choir vocals by Anneli Axelsson and Håkan Glänte. Photo by Rebecca Hansson. Layout by Michael Jämtner.

Read comment »

On Sunday November 12th, Hannah will be part of Requiem by W A Mozart at Rimbo kyrka.

Performing are:
Rimbo kyrkokör, Roslagens Vokalensemble, Wermlandskören
Hannah Holgersson, soprano
Christina Östman, alto
Mikael Stenbaek, tenor
Henrik Hugo, bass
Members of the Royal Swedish Orchestra (Kungliga Hovkapellet)
Helene Cocozza, conductor

More information on: Rimbo kyrka

Read comment »

Hannah sings Requiem by Johannes Brahms, A German Requiem, on November 4th at Oscarskyrkan, Stockholm.

Performing are:
Hannah Holgersson, soprano
Ola Eliasson, baritone
Oscars Oratoriekör
Stockholm Concert Orchestra
Hanna Sandman, conductor

For tickets and more information, please visit:
Brahms Requiem

Read comment »