loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

44

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2017 > 12

Christoffer Holgersson and Hannah Holgersson at Adolf Fredriks kyrka, Christmas Eve.

It's always a great pleasure doing music with my extraordinary husband and conductor Christoffer Holgersson! On the Christmas Eve midnight Mass at Adolf Fredriks kyrka, I got this opportunity, and I enjoyed singing...

Go to blog post »
Charlotte Råström and Hannah Holgersson performing Händel

A lovely audience greeted us during the Christmas concert in Essinge kyrka yesterday night! With a mixed programme of beautiful Christmas music...

Go to blog post »

2017 > 12

The recently released song Välkommen du underbar composed by Per Andréasson, is now beautifully visualised by photographer Lars Köhler.

Välkommen du underbar
 

Read comment »

Hannah Holgersson joins The Band of the Royal Swedish Navy for New Year concerts!

Friday January 5th at 16.00, Ystad Theatre
Saturday January 6th at 16.00, Konserthusteatern Karlskrona


For tickets and more information, please visit:
Marinens Musikkår

Read comment »

Hannah Holgersson has recorded a new song by famous film music composer Per Andréasson. Välkommen du underbar (Welcome wonderful you) is a song about welcoming a beloved child to this world during the most beautiful winter's night.

Most welcome to listen to this magic music of Per Andréasson!
Välkommen du underbar

Read comment »

Hannah Holgersson joins Essinge Kammarkör and Templets Musikkår for a joyful Christmas Concert in Essinge kyrka!

Fredrik Råström and Henry Turu, conductors

Essinge kyrka, December 17 at 18.00
No admission!

https://www.facebook.com/essingekyrka/

Read comment »