loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

44

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2018 > 03

Johan Christensson, Jakob Högström, Ivonne Fuchs, Hannah Holgersson and Erik Arnelöf

The Passion story comes very clear and close when you experience it in your own language and in a staged and visual version.

Rehearsal of St John Passion at Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden. Soloists are from the top and left: Johan Christensson, Jakob Högström, Erik Arnelöf, Hannah Holgersson and Ivonne Fuchs.
Go to blog post »
The soloists Michael Axelsson, Hannah Holgersson, Carl Ackerfeldt, conductor Pär Olofsson, choir and orchestra, all greated by the audience! Photo: Björn Ehnberg

So proud to be part of Carmina Burana by Carl Orff this past Sunday in Oscarskyrkan, performed by young singers and musicians from Stockholm and Boston !

Hannah Holgersson, Carl Ackerfeldt and conductor Pär Olofsson during performance. Photo: Björn Ehnberg
Go to blog post »
Etiketter: carmina burana

2018 > 03

It's always a great honor singing the divine music of Johann Sebastian Bach! These upcoming weeks I am performing the St John Passion twice.

Read comment »