loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2018 > 05

Thomas Volle, Reine Brynolfsson, Maria Sanner, Staffan Liljas, Hannah Holgersson and Fredrik Malmberg.

Proud to be part of the Swedish premier of Journal by Claude Vivier! It was a successful night and both audience and critics were appreciating the music and the art by Vivier!
https://www.dn.se/arkiv/kultur/full-pott-underbart-dynamiskt-nar-claude-vivier-till-slut-nar-sverige/

Review by Dagens Nyheter, Camilla Lundberg; "highest score".
Go to blog post »
Rehearsal at the Stockholm Concert Hall, Grünewaldsalen.

Intense rehearsals this week of the fascinating masterpiece Journal, by the Canadian composer Claude Vivier. Tonight it's showtime! We are all looking forward to put all parts together and to get immediate feedback and reactions from the audience!

The soloist quartet; (from the left) Hannah Holgersson, Thomas Volle, Maria Sanner and Staffan Liljas
Go to blog post »

2018 > 05

On Wednesday May 16th the colourful masterpiece Journal by the enigmatic Canadian composer Claude Vivier will be performed at the Stockholm Concert Hall, Grünewaldsalen, at 19.00.

With actor Reine Brynolfsson as the narrator of Claude Vivier’s world, the Eric Ericson Chamber Choir presents under the baton of its chief conductor, Fredrik Malmberg: the majestic and innovative piece Journal from 1977, set to lyrics by Lewis Carroll and Vivier himself, as well as from the Bible.
Soloists are Hannah Holgersson (soprano), Maria Sanner (alto), Thomas Volle (tenor), Staffan Liljas (bass) and Mika Takehara (percussion).

More information on:
https://www.konserthuset.se/en

Read comment »