loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2018 > 08

Hannah Holgersson and jazz ensemble (from the left: Mats Bergström - guitar, Christian Spering - bass, Peter Danemo - drums) Photo: Arne Hyckenberg

I feel so honored being a part of the Jan Johansson tribute yesterday night at Berwaldhallen! Another soldout concert during Östersjöfestivalen / Baltic Sea Festival 2018.
The audience was enthusiastic, listening to highlights from the music treasure of Jan Johansson, but also to discover some of his seldom performed pieces.

Hannah Holgersson performning "Ljus tungt som bly" by Jan Johansson. Photo: Arne Hyckenberg
Go to blog post »
Revival of the music by Jan Johansson during rehearsal! Georg Riedel and Lennart Åberg, music direction.

Enjoyed the rehearsal yesterday with fabulous musicians, perparing the Jan Johansson tribute on Saturday, at Berwaldhallen.
I'm going to be a part of the piece "Ljus tungt som bly".
Musical directors are Georg Riedel and Lennart Åberg.

For more than 30 years, the legendary “Radiojazzgruppen” assembled the Swedish jazz elite, recorded dozens of albums and worked with the world’s leading musicians and composers. Among the many prominent musicians were Lennart Åberg and Georg Riedel who, for this first Baltic Sea Festival jazz concert, have gathered both old and new stars on the jazz firmament.

Go to blog post »
Hannah Holgersson singing at season upbeat at Bromma Folkhögskola

This week is the upbeat of a new season and music year at Bromma Folkhögskola. I am one of the music teachers; focusing on singers, vocal technique, classical music and stage performing. I'm really looking forward to meet new students, to inspire and to get inspired!
During the first day at school the teachers contributed with some music. I had the honor singing with my brother in law, as well as great pianist; Joakim Holgersson.

Joakim Holgersson and Hannah Holgersson performing.
Go to blog post »

2018 > 08

Some of Europe's foremost jazz musicians join forces in an unforgettable tribute to Jan Johansson, the jazz pianist and composer who was instruemtal in shaping modern Swedish jazz.

The concert is broadcasted live in Swedish Radio P2 August 25 at 18.55.
More information on:
http://www.berwaldhallen.se/en/concert/a-swedish-jazz-legend/

Read comment »