loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

43

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2018 > 12

In times of darkness it's important focusing on the light...
It's Always Darkest Before the Dawn (Thomas Fuller)

To honor the Light I arranged a Concert for Light this past Thursday at Bromma Folkhögskola. My student singers got to choose music for heart and soul and performing the music in their own personal way. The concert became a moment for the inner self and for all thoughts and feelings running through the body and mind.
Thank you all performing for your dedication to this project and concert!

Go to blog post »
Andreas Forsman, Joakim Holgersson, Kerstin Thörn, Hannah Holgersson, Anna Manell backstage att Stockholm Waterfront.

The last week has been filled with various music and musical meetings! I'm feeling blessed to live my dream combining all these ways of expression; through my voice, through teaching and inspiring new talents and through entertainment!

This past Wednesday I had a great morning at Bromma Folkhögskola, first talking about self-confidence versus self-esteem with music students, then having vocal coaching with the theatre students.

The rest of the day I spent at Stockholm Waterfront, soundchecking and rehearsing for a gala event produced by Lundström Event. I was lucky spending my day with such great and fantastic musicians and dancers! Joakim Holgersson (piano and music producer), string quartet (Kerstin Thörn, Andreas Forsman, Anna Manell) and Hector Lopez (dancer and choreographer) with co-dancers.
Thank you Tommy Lundström, Suzanne Lundström and Helena Wallman at Lundström Event for a fabulous night!

Hannah Holgersson with dancers performing ABBA at gala event, Stockholm Waterfront.
Hannah Holgersson with Hector Lopez and friends at gala event, Stockholm Waterfront
Go to blog post »

There are no entries for this period.