loading...

Välkommen du underbar (Welcome wonderful you)
by famous film music composer Per Andréasson.
Film, photo and layout by
Lars Köhler (2017).
Listen to the song
HERE!

Salomos Sång (Song of Solomon) by composer Benjamin Staern. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Barcelona (Queen) performed by Peter Johansson and
Hannah Holgersson during the Champions of Rock Tour 2017. Listen to the song
HERE!

Tsurah by composer Jacob Mühlrad. Musicians: Hannah Holgersson soprano, Staffan Scheja piano, Christian Svarfvar violin, Hanna Dahlkvist cello, Magnus Holmander clarinet.

Amen by Steve Dobrogosz
Hannah Holgersson - vocal, Steve Dobrogosz - piano,
from Hannah Holgersson's CD "Free Voc"

44

“De levande träden ingår bland de döda träden de döda träden ingår bland de levande träden…” (Lyrik: Werner Aspenström) Från och med dessa inledande strofer drogs jag in i ditt magiska tonlandskap, utanför tid och rum, och fick känna mig buren och uppfylld av din musik. I satsen “Nattfiske” brast mina försvarsmurar och dörren till mitt inre rum stod för ett ögonblick på vid gavel. Käre Sven-David, TACK! Jag bär med mig din musik i djupet av hjärtat! Vila i frid! Och ett stort och innerligt tack till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör, alla instrumentalister, Olle Persson (baryton), Hanna Husáhr (sopran) och till dirigent Christoffer Holgersson för en oförglömlig kväll och för ett mästerligt och själfullt framförande och uruppförande av Sven-David Sandströms “Uppbrott, Det finns en gammal och en ny tid”, till lyrik av Werner Aspenström. #svendavidsandström #werneraspenström #adolffredrikskyrka #adolffredrikskyrkaskammarkör #christofferholgersson #ollepersson #hannahusahr #uppbrottdetfinnsengammaltidochennytid

2019 > 05

Hannah Holgerson singing African Madonna. Photo: Johan Bohman

This past Sunday I was part of a soulful celebration of all children of our world! I am grateful of being part of this great Love message by singing African Madonna by Felicity Laurence in Oscarskyrkan, Stockholm.
We had the honor having both Felicity and Kimmo Eriksson (Swedish lyrics) in the audience!
Thank you Ulla-Carin Börjesdotter for beautiful singing, to Hanna Sandman, Helle Rosenborg and Pär Olofsson for great leadership, playing and conducting. Big thanks to Jenny Ajland for just amazing dancing and inspiring output! And thank you all choirs and musicians participating for lovely singing and playing!

Ulla-Carin Börjesdotter, Hanna Sandman, Pär Olofsson and Hannah Holgersson
Go to blog post »
From the left: Kristina Ebbersten, Andreas Forsman, Anna Manell, Hannah Holgersson, Adina Sabin and Joakim Holgersson

This past Friday I had a great evening at Nationalmuseum, Stockholm, performing classical music, film music and west coast music together with fantastic co-musicians Joakim Holgersson (piano), Kristina Ebbersten (violin), Andreas Forsman (violin), Anna Manell (viola).and Adina Sabin (cello). Co-singer was amazing Andreas Weise.

Hannah Holgersson and Andreas Weise during event at Nationalmuseum.
Go to blog post »

There are no entries for this period.