God in Disguise times two

Gunnar Birgersson, Hannah Holgersson and Gunnel Fred at Sundbybergs kyrka

God in Disguise by Lars-Erik Larsson and Hjalmar Gullberg...what a perfect Summer celebration!

This past weekend I have had the honor and joy performing this Swedish masterpiece twice. Yesterday in Rissnekyrkan and tonight in Sundbybergs kyrka.
Performing with me were Gunnar Birgersson (baritone), Lars Arvidson and Gunnel Fred (recital), Sundbybergs kyrkokör, Rissnekyrkans kör, Sundbybergs orkesterförening and Fredrik Ewaldsson and Kristina Hagwall (condutors).

One of the most beautiful parts of the lyrics by Hjalmar Gullberg is the following. Thank you Lars Arvidson and Gunnel Fred for both giving the lyrics depth and soulfulness!
 

IX.
Bjuder ett mänskoöga
till stilla kärleksfest
oss, kyliga och tröga,
som folk är mest,

lägger som himmelsk läkning
för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning,
sin hand i vår,

synes en ljusglans sprida
sig kring vår plågobädd -
då sitter vid vår sida
en gud förklädd.

>>
When with a beck’ning glance
we are welcomed to love’s feast
and answer, cold and careless,
the very least;

when comes a heav’n-sent healing
for souls in deep distress,
and when, free from all reck’ning,
a hand will bless:

then comes a light to spread
such joy to a soul surprised –
that seated by our side
was A GOD DISGUISED.


English version by John Hearne

Fredrik Ewaldsson, Gunnar Birgersson, Hannah Holgersson, Gunnel Fred and Kristina Hagwall at Sundbybergs kyrka.
Dress rehearsal at Sundbybergs kyrka.
Lars Arvidson and Hannah Holgersson at Rissnekyrkan
Gunnar Birgersson during dress rehearsal at Rissnekyrkan.
Fredrik Ewaldsson and Lars Arvidson during dress rehearsal at Rissnekyrkan.

Welcome to give your comment:

Latest posts

Latest comments

  • John Hugh Thomas » Exciting Hillborg week:  ”I happened to hear a recording of Anders Hillborg's 'O dessa ögon' on BBC radio ..”

  • Enzo Puzzovio » Concert recording of Lontana in sonno:  ”I listened by chance driving home from giving a concert. What mesmeric singing, ..”

  • Roland Forsberg » Magnificent Mozart:  ”Tack för kulturnatten, om Exsultate jubilate finns bara ett ord: FULLÄNDAT ! En..”

  • Anne » Magnificent Mozart:  ”Fantastiskt gjort av er att genomföra tre föreställningar! ”

  • Anne » Final St Matthew Passion:  ”St Matthew Passion var fantastisk att få höra och se, så berörd!”

Blog archive